Act normativ

Începând cu 1 ianuarie 2006, indemnizaţia pentru creşterea copilului se va acorda în cuantum de 800 de lei RON lunar (8 milioane de lei vechi) persoanelor care în ultimele 12 luni anterioare naşterii au realizat venituri supuse impozitului pe venit, stabileşte o Ordonanţă de urgenţă adoptată astăzi de Executiv. Actul normativ va intra în vigoare la 1 ianuarie 2006.


Indemnizaţia se acordă până la împlinirea vârstei de 2 ani de către copil, respectiv 3 ani în situaţia copiilor cu handicap. Concediul şi indemnizaţia lunară se vor acorda pentru primele trei naşteri.

În cazul în care beneficiarii indemnizaţiei pentru creşterea copilului optează pentru reîntoarcerea pe piaţa muncii, vor primi un stimulent în cuantum de 300 de lei RON (3 milioane lei vechi), până la împlinirea vârstei de 2, respectiv 3 ani de către copil. În această perioadă plata indemnizaţiei de 800 lei RON se suspendă.

Începând cu 1 ianuarie 2007, drepturile pentru susţinerea creşterii copiilor se vor acorda astfel:

• Lunar se va plăti indemnizaţia pentru creşterea copilului, în cuantum de 6 milioane lei lunar, persoanelor care realizează venituri supuse impozitului pe venit. În situaţia în care beneficiarii indemnizaţiei renunţă la concediul de creştere a copilului, vor primi un stimulent de 100 de lei RON până la împlinirea vârstei de 2, respectiv 3 ani de către copil.
• Alocaţia de stat pentru copii, acordată lunar, va fi în cuantum de 200 de lei RON (2 milioane lei vechi) până la împlinirea de către copii a vârstei de 2 ani sau trei ani, în situaţia copiilor cu handicap. Conform acestei reglementări, sfera beneficiarilor va fi mai largă. De acest drept vor beneficia şi persoanele care nu sunt asigurate în sistemul public de pensii, precum şi cele care nu desfăşoară activitate.

De indemnizaţia şi stimulentul prevăzute de acest act normativ beneficiază, opţional, oricare dintre părinţii fireşti ai copilului, persoana care a adoptat sau i s-a încredinţat copilul în vederea adopţiei sau care au copilul în plasament ori în plasament în regim de urgenţă, precum şi persoana care a fost numită tutore.

Perioada în care persoana beneficiază de drepturile pentru creşterea copilului constituie perioadă asimilată stagiului de cotizare. Potrivit actului normativ, asupra drepturilor pentru creşterea copilului nu se datorează contribuţii sociale obligatorii stabilite prin lege şi nu pot fi urmărite silit.

Un element de noutate al actului normativ constă în finanţarea acestor drepturi. Fondurile necesare plăţii drepturilor pentru creşterea copilului, cheltuielile administrative şi cele de transmitere a drepturilor se asigură din bugetul de stat, a afirmat ministrul Muncii, Gheorghe Barbu. În prezent, plata indemnizaţiei pentru creşterea copilului se face din bugetul asigurărilor sociale de stat.

Efortul financiar estimat pentru plata acestor drepturi este estimat la aproximativ 715 milioane lei RON pentru anul 2006 şi aproximativ 1807 milioane lei RON pentru 2007.

Introducerea măsurilor introduse de Ordonanţa de Urgenţă adoptată de Guvern are drept scop reducerea abandonului copiilor şi sporirea natalităţii.

Totodată, actul normativ este în concordanţă cu prevederile Programului de guvernare în condiţiile în care unul din principalele obiective ale politicii de protecţie socială îl constituie consolidarea financiară a sistemului public de pensii şi reconstrucţia sistemului public prin externalizarea unor prestaţii care nu au legătură cu pensiile.

Adoptarea în regim de urgenţă a acestui act normativ ar conduce la degrevarea bugetului asigurărilor sociale de stat de plata unei prestaţii care nu constituie risc social.

Ordonanţa de Urgenţă transpune prevederile Clauzei 2 - Concediul pentru creşterea copilului, precum şi Directivei europene privind concediul pentru creşterea copilului.

Pentru acest demers legislativ Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei a îndeplinit procedura stabilită prin Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică.

 

Guvernul României - Biroul de presă - 03.11.2005

Taguri:
 
 
 
© 2008 copiii.ro — Sitemap
Linkuri : Alcooltest Contabilitate
Parteneri : Mos Craciun Aer conditionat Terapie Reteta