Articole » Copii 6-11 ani » Comportamentul scolarului » Comunicarea dintre dascăl şi elev

Comunicarea dintre dascăl şi elev

  

 Între învăţător şi elev se pot manifesta în mod spontan sentimente de atracţie sau de respingere, de simpatie sau antipatie, de acceptare sau neacceptare etc.     

Învăţătorul apare în faţa clasei doar ca transmiţător de informaţii, preocupat mai mult de receptarea celor transmise şi mai puţin de dimensiunea afectivă sau emoţională a vieţii şi activităţii din clasă. Această stare, alături de sentimente de respingere, antipatie sau neacceptare, manifestate uneori faţă de anumiţi elevi, conduce la traumatizarea relaţiilor pedagogice, cu implicaţii negative asupra rezultatelor învăţării şi a educaţiei şcolare pe ansamblu.    

Un accent deosebit trebuie pus pe dezvoltarea  competenţei morale şi competenţei psihosociale.Competenţa morală este asigurată de elemente ce conferă o bună funcţionalitate conduitei morale a învăţătorului: cunoaşterea valorilor şi normelor morale ale societăţii, capacitatea de autocontrol asupra atitudinilor şi modului său de comportare în orice situaţie; existenţa unor deprinderi şi obişnuinţe morale, conforme cu exigenţele moralei sociale, precum şi cu exigenţele deontologiei pedagogice; constituirea sa ca model spiritual şi moral. Competenţa psihosocială presupune capacitatea învăţătorului de a adopta un rol diferit; posibilitatea sa de a influenţa cu uşurinţă indivizii şi grupurile de elevi, capacitatea de a stabili relaţii cu cei din jur, sociabilitatea; comunicativitatea; capacitatea de a utiliza corect puterea şi autoritatea; capacitatea de a adopta rapid diferite stiluri comportamentale etc.   

Dezvoltarea unor relaţii socio-afective pozitive între învăţător şi elevi, bazate pe sentimente de simpatie, atracţie şi acceptare, permite constituirea unui climat psihosocial favorabil unei conlucrări eficiente între participanţii la acţiunea de instruire.

Sfaturi utile pentru învăţători :

  • - Cunoaşteţi copiii şi mediul socio-cultural din care provin.
  • - Acordaţi atenţie dinamicii clasei.
  • - Selectaţi şi îmbogăţiţi reprezentările existente.
  • - Începeţi prin a explora, descoperi ce deja copiii ştiu.
  • - Comunicaţi eficient pentru a conştientiza sarcinile de predare.
  • - Dialogaţi, nu transmiteţi informaţii.
  • - Exersaţi abilitatea de interpretare şi observare a comportamentelor.
  • - Găsiţi metode şi procedee de stimulare a învăţării diferenţiate şi individualizate.

Cu toţii ne dorim să predăm bine dar nu conştientizăm abilităţile de care avem nevoie.

Deseori predarea este un eşec, deoarece nu răspunde nevoilor, aşteptărilor şi mai ales stilurilor de învăţare ale copiilor. Să nu uităm însă să ne perfecţionăm stilurile de predare în decursul carierei prin studiu şi practică, prin observarea altor colegi, prin prezentarea stilului propriu susţinut de argumente inteligente în cadrul comisiilor metodice şi cercurilor pedagogice, în parteneriate educaţionale. Fără o preocupare continuă de formare individuală sau oferită de institutele abilitate şi un interes pentru nou fără implicare activă în reformă, rămâi izolat în rutină şi neformat.    

Dascălul are rolul de a învăţa copiii să-şi stabilească un scop, apoi să găsească soluţii de realizare.   

În activităţile de predare cadrul didactic trebuie să cunoască ce reprezentări au deja copiii pentru a alege strategia, pentru a combina reprezentările noi cu cele deja existente şi a forma noi reprezentări clare, precise, concise, incitante pentru noi conexiuni.       

Copilul oferă informaţii despre el permanent. Noile conţinuturi se învaţă şi se comunică printr-o activitate interactivă, copiii având reacţii, opinii, abilităţi de comunicare şi interrelaţionare. Teoria pedagogică în care dascălul era văzut numai ca transmiţător de informaţii rămâne doar o metaforă deoarece învăţarea este o comunicare interactivă Elev-Elev, Elev-Dascăl, Dascăl-Elev.                    

Institutor,                              

EVA FAUR


Taguri:
 
 
 
© 2008 copiii.ro — Sitemap
Linkuri : Alcooltest Contabilitate
Parteneri : Mos Craciun Aer conditionat Terapie Reteta